Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SAĞLIK HİZMETLERİ

   SAĞLIK HİZMETLERİ

                  Kurumumuzda Elazığ il Sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 Aile hekimi,  1 Diş hekimi, 1 Psikiyatri Uzmanı, 1 Psikolog görev yapmaktadır.
                   Ceza İnfaz Kurumumuza tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için kurumumuza ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı süresince faydalanacağı sağlık hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülmektedir.
                
                1-Ceza infaz kurumumuza getirilen hükümlü ve tutukluların ilk muayeneleri yapılarak herhangi bir darp cebir izinin, kronik ve bulaşıcı hastalığının bulunup bulunmadığı kontrol edilip sağlık dosyasına rapor edilir ve hasta takibi gerek görüldüğünde bağlı bulunan Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerine sevki sağlanarak tedavileri yapılır.

                 2-Ceza infaz kurumumuzda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri poliklinik hizmeti verildiğinden hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde kurum aile hekimine çıkartılarak muayene ve tedavileri yapılmaktadır acil durumlarda ise yine aile hekimliğimizce muayeneler aksatılmadan yürütülmekte ve çok acil durumlarda da 112 Acil Servis çağırılmaktadır.

                 3-Kurum revirinde yapılan muayene sonucu hastalığın yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa kurumumuzdaki sağlık imkanları dahilinde erkek ve kadın yataklı odamız mevcut olup sağlık personelinin gözetimi altında tedavilerine başlanmaktadır.

                 4-Kurum tabipliğince il sağlık müdürlükleriyle temasa geçilerek bulaşıcı salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici hizmetlerde bulunup yıllık periyodik olarak ceza infaz kurumuna gelen TBC tarama ekiplerince mikrofilmler çekilip değerlendirildikten sonra şüpheli görülen tutuklu ve hükümlülerin devlet hastanesine ve verem savaş dispanserine sevki sağlanarak takip ve tedavileri yapılmaktadır ayrıca ulusal aşı programı çerçevesinde bulunan hepatit b ve tetanos aşıları da rutin olarak yapılmaktadır.

                 5-Kurum tabipliğince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağlık görevlilerin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir

                 6-Ceza İnfaz Kurumumuzda tüketilen içme suyunun bakteriyolojik yönden analizinin yapılması için çevre sağlığı işleri şube müdürlüğünce her ay gerekli su numuneleri alınarak incelenmesi yapılmaktadır.

                 7-Kurum tabipliğince hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar kullandıkları alanların kontrolleri yapılıp gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşullar sağlanmaktadır.

                 8-Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan ve mutfakta pişirilen gıda maddelerin sağlığa uygun olup olmadığı muayene ve kabul heyetince kontrol edilmektedir.

                 9-Ceza İnfaz kurumumuzda hükümlü ve tutukluların diş hastalıkları ve tedavileri diş hekimi ve diş teknisyenince mevcut bulunan diş ünitesinde diş çekimi,diş dolgusu,kanal tedavisi,alt üst total protez, çelik iskelet, ,küretaj ve detertraj şeklinde tüm tedavi ve protez yapımı işleri Ceza İnfaz kurumumuz diş kliniğince yapılmaktadır.
   

                         Kurumumuz Sağlık Biriminde Aşağıdaki İşlemler Yapılmaktadır;
     
                         Hükümlü ve tutukluların ilk fiziki muayenesi

                          Serum takma damar yolu açma               

                          Enjeksiyon Ve pansumanları          

                          Portör takibi               

                          Şeker tansiyon ölçümü ve takibi       

                          Sutur atma ve sutur alma     

                          Diş Muayenesi          

                          EKG Çekimi             

                          Diş çekimi        

                          Nebilazatör Uygulaması         

                          Işınlı kompozit ve amalgan dolgu  

                          Ufak cerrahi operasyonlar     

  Adres

  Ataşehir Mahallesi Çayırlı Sokak No:160 Merkez /ELAZIĞ

  Telefon

  Tel: 0424 247 11 11-0506 600 61 23

  Fax: 0424 248 36 72

  E-Posta

  elazig.etcikisaretadalet.gov.tr