Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  EMANET PARA İŞLEMLERİ

  EMANET PARA BÜROSU

  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesine göre; Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir.


  Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kayıt edilir. Kapalı kurumlarda hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz.

  Makbuz ve defterlerin UYAP sistemi üzerinden yürütülmesi; Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesi uyarınca alınan hükümlü ve tutuklulara ait kişisel paralar UYAP sistemine kaydedilir. Tahsilat ve ödemeler tahsilat ve reddiyat makbuzları UYAP sistemi üzerinden düzenlenerek yapılır.

  Hükümlü ve tutukluların harcama tutarı;  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesine göre; Hükümlü ve tutukluların harcama tutarları, haftalık gereksinmeleri göz önünde tutularak Bakanlıkça tespit edilir.
  Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacakları alışverişler ile mektup, faks ve telgraf gönderme harcamaları, Bakanlıkça belirlenen haftalık harcama limitini geçemez. Bakanlıkça  haftalık harcama limiti 500 TL olarak tespit edilmiştir.
           

  Kantin tarafından giderilemeyen ihtiyaçlar;  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre; Hükümlü ve tutukluların ihtiyaçlarının kantin tarafından giderilmesine olanak bulunmaması veya hesaptan herhangi bir nedenle toplu ödeme yapılmasının istenmesi durumunda, konu dilekçe ile idareye bildirilir. İstemin mevzuata uygun olması hâlinde, emanet para hesabından talep karşılanır.
             

  Para üzerinde tasarruf;  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre;Vesayet altına alınan hükümlü, hesabında kayıtlı parası üzerinde ihtiyacını karşılaması için belirlenen haftalık harcama limiti  dışında, vasinin izni olmadan tasarrufta bulunamaz.

  Faiz gelirleri; Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 12’inci maddesine göre; Hükümlü ve tutuklular emanet para hesabında biriken faiz gelirleri ile ilgili olarak Ceza İnfaz Kurumu lehine açık feragatte veya hibede bulunabilir. Bu paralar hükümlü ve tutukluların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile iyileştirilmeye yönelik faaliyetlerde eğitim kurulu kararı ile kullanılır. Faiz gelirlerinden yapılan harcamalar, belge ve faturalara dayandırılır ve bir dosyada korunarak denetimlerde ibraz edilir. Faiz gelirlerinden, yukarda yapılan açıklama dışında  kesinlikle kullanılamaz.         

  Hükümlü ve tutuklunun nakil halleri; Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 13’üncü maddesine göre; Hükümlü veya tutuklunun başka bir kuruma nakledildiği durumlarda, hükümlü ve tutuklu adına defterde kayıtlı parası, nakledildiği kuruma banka veya posta aracılığıyla derhal gönderilir.
             

  Hesapta bekleyen paralar; Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre;Kurumdan parasını almadan ayrılan hükümlü ve tutuklular adına kayıtlı paralar, idareye başvurmaları hâlinde kendilerine ya da yetkilendirilmiş yasal temsilcilerine tutanakla ödenir.

  Adres

  Ataşehir Mahallesi Çayırlı Sokak No:160 Merkez /ELAZIĞ

  Telefon

  Tel: 0424 247 11 11-0506 600 61 23

  Fax: 0424 248 36 72

  E-Posta

  elazig.etcikisaretadalet.gov.tr