Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  EĞİTİM BİRİMİ

  Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

  Elazığ E Tipi Kapalı  Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan Eğitim-Öğretim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanını ve milletini seven kişiler olarak yetiştirmektir. Onları; özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, ruhsal ve duygusal gelişimlerini destekleyen, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu,  bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır.
  Kurumumuzda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal-kültürel ve sportif tüm faaliyetler kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir.
  Kurumumuzda; temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyo-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve Valilik oluru ile başlatılmaktadır. Kurumumuzda açılmış olan kurslarda başarı gösteren tüm hükümlü ve tutuklulara, görmüş oldukları eğitim alanında Milli Eğitim onaylı sertifika verilmektedir.
  Kurumumuz eğitim biriminde kadrolu dört öğretmen ve kütüphane hizmetlerini  ve diğer eğitim işlerini yürüten iki infaz ve koruma memuru görev yapmaktadır.
  Ceza İnfaz Kurumumuzda sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

  · Temel Eğitim Kursları
  *1. Kademe Okuma-Yazma Eğitimi Kursları
  *2. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursları

  · Orta ve Yüksek Öğretim Faaliyetleri
  * Açık  Öğretim Ortaokulu
  * Açık Öğretim Lisesi
  * Öğrenci Seçme Sınavı
  * Açık Öğretim Fakültesi
  * Açık Öğretim Ortaokul, lise ve Açık Öğretim destek kursları

  Kurs Faaliyetleri
  * Yabancı Dil Kursları
  * Mesleki Eğitim Kursları
  * Sosyal ve Kültürel Kurslar
  * Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
  * Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  * Tiyatro Gösterimi
  * Konserler
  * Konferans
  * Sergi
  * Film Gösterimi
  * Konser ve Halk Oyunları Gösterisi
  * Bilgi Yarışması
  * Münazara
  * Sportif Faaliyetler
  * Kütüphane Faaliyetleri
  * Eğitim Kurulu Faaliyeti
  * Personel Eğitimi Faaliyeti

  1. TEMEL EĞİTİM KURSLARI
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan okuma yazma bilmeyen ya da Yetişkin II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi bulunmayan her hükümlü  tutuklu " Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun" kapsamında eğitime tabii tutulur. Elazığ İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Yetişkinler Okuma – Yazma     I. Kademe ve II Kademe Kursları düzenli olarak açılmaktadır.

  a) OKUMA-YAZMA 1. KADEME EĞİTİMİ KURSLARI
  Kurumumuza gelen her hükümlü ve tutuklunun eğitim durumu  tespit edilerek okuma yazma bilmeyenler ile ilkokul eğitimini yarıda bırakmış olanlar okuma-yazma kurslarına gitmeleri sağlanır. Mevzuatımız hükümlerine göre Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan okuma yazma bilmeyen 65 yaş altında sağlıklı genç ve yetişkinler açılmakta olan kurslara alınmakta, burada Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda temel okuma-yazma eğitimi verilmektedir.
  Bu kurslar kurum öğretmenleri tarafından verilmektedir.

  b) OKUMA YAZMA 2. KADEME EĞİTİMİ KURSLARI
  Gerek Okuma - Yazma 1. Kademe Kursunu başarı ile bitirenler ve gerekse İlkokulu ara sınıflardan terk etmiş durumda olanlar Okuma Yazma 2. Kademe Kursu(İlkokul Bitirme Kursu)na alınarak eğitimlerini tamamlamaları sağlanmaktadır. Bu kursu başarı ile tamamlayanlar İlkokul Eğitimini tamamlamış sayılmakta ve Açık Öğretim Ortaokulu'na 5. sınıftan kayıt yaptırma hakkına sahip olmaktadır.
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan şartları uygun olanlara düzenli olarak Okuma - Yazma 2. Kademe Kursları açılmaktadır. Okuma Yazma II. Kademe Kursları Kurum Öğretmenleri tarafından verilmektedir. Kurumumuzda açmış olduğumuz  kursları başarı ile tamamlayan hükümlü ve tutuklular Yetişkin II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi almaktadır. Daha sonra bu hükümlü ve tutuklular yeni kayıt döneminde Açık Öğretim Ortaokulu'na kaydedilerek, böylelikle Ceza İnfaz Kurumunda bulundukları süre içerisinde eğitimlerini tamamlamaları imkânı sağlanacaktır.

  2. ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklu öğrencilere Matematik,Fen Bilgisi ve İngilizce Kursları Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendiren branş öğretmenleri tarafından verilerek, sınavlar için destek sağlanmaktadır.

  a) AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular ile yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde sürekli olarak okumanın ve eğitimlerini tamamlamanın önemi vurgulanmış, şu an bulundukları durumun bir üstü eğitimi almaları için yönlendirici tavsiyelerde bulunulmuştur.

  b) AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
  Kurumda bulunan ilköğretim mezunu ve liselerin ara sınıflarında terk durumda olan, hükümlü tutuklular Kayıt dönemi gerekli duyurular yapılarak  eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır.

  c) ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI

  Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm merkezi sınavlara katılma hakkına sahiptir. Uygun şartları taşıyanların sınav evrakları tanzim edilerek sınavlara girmeleri sağlanmaktadır.

  d) AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular yüksek öğrenimlerini Açık Öğretim Fakültesi kanalı ile gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerinin sınavları kurumumuzda yapılmakta olduğundan sınav dönemlerinde sınava katılacak olan hükümlü ve tutuklular tespit edilerek Bakanlığımız ile gerekli yazışmalar yapılmakta, hükümlü ve tutukluların  sınavları kurumumuzda  yapılmaktadır.

  e) MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
  Hükümlü ve tutukluların kendilerini bir meslek dalında yetiştirmeleri, kurslara katılarak kursun sonucunda başarılı oldukları takdirde "Kurs Bitirme Belgesi" almalarını ve tahliyeleri sonrasında öğrenmiş oldukları bu meslek ile iş bulmalarını sağlamak temel amaçlarımızdandır.
  Kurumumuzda, oto bakım ve tamir ,Elektrik, Doğal gaz,Kaynakçılık Terzi, Bayan ve erkek kuaförü ve mahkumların sürekli yararlandıkları hobi atölyeleri bulunmaktadır. 
  Bu atölyelerde  "Mesleki Eğitim Kursları" açılmakta olup  hükümlü ve tutukluların birer meslek sahibi olarak tahliye  sonrası hayata uyum sağlamaları  amaçlanmaktadır.

  KURUMDA AÇILAN KURSLAR

   * Bilgisayar  İşletmenliği kursu

    * Web Tasarımı  Kursu

   * Doğal gaz tesisatçılığı Kursu

   * Kaynakçılık Kursu

   * Oto bakım ve tamir kursu

   * Terzilik kursu

   * Erkek ve Bayan kuaförlüğü kursu

   * Yetkili kalorifer ateşçiliği kursu

   * Cam mozaikçiliği kursu

   * Karo ve fayans döşemeciliği kursu

  SOSYAL - KÜLTÜREL KURSLAR
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak mesleki eğitim kurslarının yanında sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini temin etmek ve sosyal hayattan kopmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Sosyal ve Kültürel Kurslar" da açılmaktadır. Bu kurslardaki amaç sosyal hayatın her zaman devam ettiğini hükümlü ve tutuklulara fark ettirmek ve kendilerini toplumdan soyutlamalarını   ve tahliye sonrası  sosyal çevresi ile uyum sıkıntısı yaşamadan topluma intibaklarını sağlamaktır.

  1. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 30.03.2001 tarihinde imzalanan "Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında Elazığ İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen üç erkek ve bir bayan vaiz tarafından verilmektedir. Dersler; Bakanlığımızca 26.09.2002 tarihinde yayınlanan "Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tutuklu ve Hükümlülere verilecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatı"na uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

  2.SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
  Kurumumuzda sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanması ve uygulanması Eğitim Birimi ve psiko-sosyal servis personelince gerçekleştirilmektedir. Kurum içi ve Kurum dışında gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetleri kısaca şöyle sıralayabiliriz..

  a-Tiyatro Gösterimi
  Kurumumuzda hükümlü /Tutuklulara yönelik açılan kurslar ve  dışardan getirilen Tiyatro gruplar ile Tiyatro çalışmaları yapılmaktadır.
  Hükümlü ve tutuklular tarafından sahnelenen oyunlar gösterilmektedir.

  b-Konserler
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların moral ve motivasyonlarını  arttırmak amacıyla sık sık  konserler düzenlenmektedir.

  c-Konferans
  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirebilmeleri  amacıyla çeşitli konularda konferanslar düzenlenmektedir. Özel gün ve haftalarda ilimiz Fırat Üniversitesi,İl Müftülüğü,Milli Eğitim Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlüğü  ile yazışmalar yapılarak çeşitli konferanslar  verilmektedir.

  d-Film Gösterimi
  Gösterime yeni girmiş olan filmler temin edilerek Kurumumuz Eğitim Kurulu tarafından incelenmekte ve yayınlanması uygun görülen filmler hakkında Eğitim Kurulu Kararı alınarak merkezi yayın sistemi üzerinden belli günlerde  tüm hükümlü ve tutuklulara izlettirilmektedir. Önemli gün ve haftalarda konuyla ilgili eğitici belgeseller gösterilmesine önem verilmektedir..

  e) Sergi
  Elazığ Adalet Sarayında belli dönemlerde açılan  cezaevi ürünleri satış standı hükümlü-tutukluların el işleri ürünleri  satılmaktadır. Ayrıca Ramazan Ayında açılan Ramazan Sokağında kurulan standda  hükümlü ve  tutuklular tarafından yapılan el işi ürünler hem sergilenmekte hem de  satılmaktadır

  g) Bilgi Yarışması ve Münazara

  Hükümlü tutukluların bilgi seviyelerini arttırmaya yönelik genel kültüre dayalı bilgi yarışması her 3 aylık dönemlerde periyotlar halinde hükümlü tutuklulara yaptırılmaktadır. Münazara için daha çok güncel konular seçilmektedir.

  c) SPORTİF  FAALİYETLERİ
  Bütün koğuşlara satranç takımı dağıtılmış olup satranç bilenler arasında sürekli olarak satranç turnuvası yapılmaktadır. Ayrıca satranç kursu ile satranç bilenlerin sayısı arttırılmıştır.
  Kurumumuz bünyesinde hükümlü ve tutuklulara spor yaptıkları Kapalı Spor salonu ve yenilenen 1 adet halı sahamız bulunmamaktadır.

  d) KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ
  Kütüphanemiz Demirbaşına Kayıtlı 2315 adet kitap bulunmaktadır. Kütüphanemizin zenginleştirilmesi için yayınevlerinden ve bağışlarla kitap sayısının arttırılması ( yeni ve güncel kitaplar ) çalışması devam etmektedir.
  Kitaplar 15 günün sonunda iade edilmek üzere hükümlü ve tutuklulara verilmekte, uzatılma talebi geldiğinde ise bir defaya mahsus tekrar 15 gün süre tanınmaktadır.

  e) EĞİTİM KURULU FAALİYETLERİ
  Eğitim Kurulumuzca: gerek Kurumumuz Kütüphanesine bağışlanan gerekse hükümlü / tutukluların kendilerine gelen kitap ve yayınları "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi" hükümlerine göre incelenmektedir. Gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak kitap ve yayınlar hakkında mahkemelerce verilmiş herhangi bir toplatma kararı olup olmadığı araştırılmaktadır.
  Eğitim Kurulu karar dosyamız düzenli olarak tutularak alınan her kararın bir nüshası burada muhafaza edilmektedir.

  f) PERSONEL EĞİTİMİ
  Kurumumuz personelinin Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri Bakanlığımıza bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezlerince gerçekleştirilmektedir.

  Ancak kurum personelimize yönelik olarak her ayın  onbeş’ini takip eden ilk çarşamba günü düzenli olarak kurum müdürü tarafından bir değerlendirme toplantısı yapılmaktadır. Böylece  uygulamada görülen aksaklıklar ve personelin dilek ve temennileri değerlendirilmektedir

  Adres

  Ataşehir Mahallesi Çayırlı Sokak No:160 Merkez /ELAZIĞ

  Telefon

  Tel: 0424 247 11 11-0506 600 61 23

  Fax: 0424 248 36 72

  E-Posta

  elazig.etcikisaretadalet.gov.tr